BACKGROUND

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη και μερική απασχόληση δίνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Συγκεκριμένα, το ΣΕΠΕ υπενθυμίζει ότι το...
 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει θεσπίσει τις κάτωθι διατάξεις : 1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της απόφασης 19040/1991 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας- (νυν Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 742/Β/9-12-1981) «Επιδόματα (δώρα) εορτών» όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους. Επίδομα (δώρο) εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο στη περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. 2. Από τους ανωτέρω εργαζόμενους, εκείνοι που η σχέση εργασία τους με τον υπόχρεο στη καταβολή επιδόματος (δώρου) Πάσχα εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούνται αναλογίας Δηλαδή: α) Σαν επίδομα Πάσχα ποσόν ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα. 3. Επίσης σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1 της Υ.Α. 19040/1991, οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου η αναλογία επιδόματος Πάσχα που δικαιούνται είναι: Δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους σαν επίδομα Πάσχα κλπ. ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από οκτώ (8) ή από δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα. Το επίδομα Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής (άρθρο 9 ΥΑ 18040/1981). 4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 19040/1981 επίδομα Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 19040/1981 το συνολικό ποσό του επιδόματος Πάσχα, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τον μισό μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω απόφασης. 6. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της ΥΑ 19040/1981 το επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη. 7. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010), κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση επιτρέπεται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, με έγγραφη ατομική συμφωνία η οποία είναι έγκυρη, εφόσον έχει καταρτισθεί νομότυπα.